THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1770/TM-BVC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

 

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2023.

          Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc thực hiện nhu cầu trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2023.

          Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ đúng theo quy định.

          Hồ sơ bao gồm: Thư chào giá và Hồ sơ năng lực.

          Và gửi về: Phòng Văn Thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

          Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h30 ngày 30/11/2022.

          Trân trọng!

Link tải file: TM 1770