THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1759/TM-BVC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc khảo sát địa chất phục vụ Lập dự án đầu tư của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

 

       Bệnh viện C Đà Nẵng chuẩn bị triển khai thi tuyển phương án kiến trúc dự án “Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng” và  lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

       Để có số liệu địa chất phục vụ cho việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (TKCS), Bệnh viện kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện gói thầu TV5: Khảo sát địa chất giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (TKCS).

I. Giới thiệu chung về dự án:

– Tên dự án: Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng.

– Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Bệnh viện C Đà Nẵng tại số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

– Nhóm dự án: Dự án nhóm B

– Loại/ cấp công trình: Công trình dân dụng cấp II

– Cấp quyết định đầu tư dự án: Bộ Y tế.

– Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện C Đà Nẵng.

– Quy mô dự án:

          Về hạng mục xây lắp: Phá dỡ công trình cũ để xây dựng mới “Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng” với quy mô 01 tầng hầm và 10 tầng nổi. Diện tích xây dựng dự kiến 1.487m2, tổng diện tích sàn dự kiến 16.800m2. Các hạng mục phụ trợ bao gồm nhà cầu kết nối công trình cũ với công trình xây mới, nhà Kiểm soát nhiễm khuẩn 03 tầng; diện tích xây dựng dự kiến là 500m2, tổng diện tích sàn là 1.650m2; Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với các khu vực xung quanh.

          Về đầu tư trang thiết bị y tế: đầu tư trang thiết bị y tế chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn.

II. Mục đích khảo sát xây dựng:

– Mục đích thu thập tài liệu về địa chất công trình nhằm đánh giá đầy đủ và chi tiết điều kiện địa chất của công trình phục vụ cho tính toán thiết kế nền móng công trình;

– Làm sáng tỏ cấu trúc thiên nhiên của nền đất tại vị trí dự kiến xây dựng công trình;

– Xác định quy luật phân bố, chiều dày của các lớp đất đá;

– Xác định các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất đá;

– Xác định các chỉ tiêu địa chấn và tính dẫn điện của đất nền;

– Xác định tính chất và động thái của nước dưới đất.      

    Nhà thầu quan tâm gói thầu, liên hệ phòng Hành chính quản trị để khảo sát thực tế vị trí xây dựng dự án, thông tin dự án và nhiệm vụ khảo sát.

    Hồ sơ của Nhà thầu bao gồm:

  1. Đơn nhận thầu và dự toán kèm theo.
  2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về khảo sát địa chất hạng II trở lên, chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng II trở lên của chủ trì khảo sát.
  3. Phương án khảo sát.

Hồ sơ gửi về: Văn thư Bệnh viện C Đà Nẵng.

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363821480

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất của nhà thầu: trước 16h30 ngày 29/11/2022.

Trân trọng!

Link tải file: THU MOI BAO GIA SO 1759-TM.BVC NGAY 24 THANG 11 NAM 2022