THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1756/TM-BVC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc mua sắm dụng cụ phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão tại Bệnh viện

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

 

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch mua sắm để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão tại Bệnh viện.

          Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc mua sắm nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi báo giá các danh mục mua sắm (theo phụ lục đính kèm).

          Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện.

          Bảng báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

          Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

          Điện thoại: 0236.3821480

          Thời gian nhận báo giá: trước10h00 ngày  29/11/2022.

          Trân trọng!

Link tải file:
THU MOI BAO GIA SO 1756-TM.BVC NGAY 24 THANG 11 NAM 2022
PHU LUC DINH KEM THU MOI SO 1756-TM.BVC