THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1698/TM-BVC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc cung cấp bình oxy cho xe cứu thương chuyên dụng tại Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Cung cấp bình oxy cho xe cứu thương chuyên dụng tại Bệnh viện C Đà Nẵng

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện C Đà Nẵng kế hoạch thực hiện mua bình oxy cho xe cứu thương chuyên dụng hiện đại tại bệnh viện.

Bệnh viện kính mời các nhà cung cấp gửi báo giá theo danh mục cụ thể như sau:

Stt Danh mục Đvt  Số lượng
1 Bình và khí oxy 10 lít bình 02

Đề nghị các nhà cung cấp báo giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định, chi phí vận chuyển đến bệnh viện.

Bảng báo giá xin gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3821480

Thời gian nhận báo giá: trước 16h00 ngày 21/11/2022.

Trân trọng!

Link tải file:  THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1698-TM.BVC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022