THÔNG BÁO SỐ 1693/TB-BVC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc gia hạn thời gian đóng thầu Vị thuốc cổ truyền 2022 BVC ĐN

THÔNG BÁO

        Kính gửi: Các nhà thầu tham dự  gói thầu Vị thuốc cổ truyền thuộc dự án cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Căn cứ quyết định số 1692/QĐ-BVC ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu gói thầu Vị thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Nay, Bệnh viện C Đà Nẵng gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu của gói thầu nêu trên, cụ thể như sau:

– Thời điểm đóng thầu vào lúc: 08 giờ 30 phút, ngày 17/11 /2022;

– Thời điểm mở thầu vào lúc:   09 giờ 00 phút, ngày  17/11/2022

Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo để nhà thầu biết và thực hiện.

Trân trọng !

Link tải file:  Thông báo số 1693-TB.BVC ngày 15 tháng 11 năm 2022