THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1661/TM-BVC NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc Giám sát gói thầu Khảo sát địa chất giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (TKCS)

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

 

            Bệnh viện C Đà Nẵng chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu Gói thầu TV6: Giám sát khảo sát xây dựng 

Mục đích: Giám sát gói thầu Khảo sát địa chất giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (TKCS).

            I. Giới thiệu chung về dự án:

            – Tên dự án:Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng.

            – Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Bệnh viện C Đà Nẵng tại số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

            – Nhóm dự án: Dự án nhóm B

            – Loại/ cấp công trình: Công trình dân dụng cấp II

            – Cấp quyết định đầu tư dự án: Bộ Y tế.

            – Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện C Đà Nẵng.

            – Quy mô dự án:

            Về hạng mục xây lắp: Phá dỡ công trình cũ để xây dựng mới “Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng” với quy mô 01 tầng hầm và 10 tầng nổi. Diện tích xây dựng dự kiến 1.487m2, tổng diện tích sàn dự kiến 16.800m2. Các hạng mục phụ trợ bao gồm nhà cầu kết nối công trình cũ với công trình xây mới, nhà Kiểm soát nhiễm khuẩn 03 tầng; diện tích xây dựng dự kiến là 500m2, tổng diện tích sàn là 1.650m2; Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với các khu vực xung quanh.

            Về đầu tư trang thiết bị y tế: đầu tư trang thiết bị y tế chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn.

            Nhà thầu quan tâm gói thầu, liên hệ phòng Hành chính quản trị để khảo sát thực tế vị trí xây dựng dự án, thông tin dự án.

            Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu bao gồm:

            1. Đơn nhận thầu.

            2. Hồ sơ năng lực của đơn vị.

            Hồ sơ gửi về: Văn thư phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện C Đà Nẵng.

            Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

            Điện thoại: 02363821480

            Thời gian nhận hồ sơ đề xuất của nhà thầu: trước 16h30 ngày 16/11/2022.

            Trân trọng!

Link tải file:THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1661-TM.BVC NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2022