QUYẾT ĐỊNH SỐ 1562/QĐ-BVC ngày 25 tháng 10 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cắt lớp Model: BRIVO CT325  bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1562/QĐ-BVC ngày 25 tháng 10 năm 2022Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cắt lớp Model: BRIVO CT325  bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file
QĐ số 1562.QĐ.BVC ngày 25.10.2022