THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1512/BVC-VTTB ngày 13 tháng 10 năm 2022 Về việc cung cấp báo giá Dịch vụ thẩm định giá Bộ khuếch đại sóng RF (RFPA-S41 123MHz 35KW) Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM Verio Dot

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc cung cấp báo giá Dịch vụ thẩm định giá Bộ khuếch đại sóng RF (RFPA-S41 123MHz 35KW)
Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM Verio Dot

Kính gửi: Quý công ty

        Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thẩm định giá Bộ khuếch đại sóng RF (RFPA-S41 123MHz 35KW) của Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM Verio Dot, giá dự kiến: 3.100.000.000 đồng.

        Đề nghị Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá dịch vụ thẩm định giá Bộ khuếch đại sóng RF (RFPA-S41 123MHz 35KW) của Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM Verio Dot.

        Giá chào bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

        Báo giá gửi về: Phòng Văn thư, Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 02363.821480.

        Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 20/10/2022. 

        Trân trọng!

                                                                                                                                                       

Link tải file (PDF): THU MOI GIA SO 1512-BVC.VTTB ngay 13 thang 10 nam 2022