Thư mời chào giá số 1509/TM-BVC ngày 12 tháng 10 năm 2022 Gói thầu “Bảo trì thang máy khu nhà 11 tầng”

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Quý công ty

        Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc Bảo trì thang máy khu nhà 11 tầng gồm 01 gói thầu. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các Quý Công ty quan tâm chào giá bảo trì 06 thang máy khu nhà 11 tầng ( theo phụ lục đính kèm).

        Đề nghị Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, chào giá Bảo trì thang máy đã bao gồm thuế, phí theo luật định và toàn bộ chi phí thực hiện Bảo trì thang máy tại đơn vị sử dụng.

        Báo giá gửi về:  Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng – Phường Thạch Thang – Q. Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

        Điện thoại: 02363.821480.

        Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 21/10/2022. 

        Trân trọng !


Link tải file (file PDF): Thư mời chào giá thang máy năm 2022
Link tải file (file WORD): Thư mời chào giá thang máy năm 2022