BẢN TIN SỐ 04: KHUYẾN CÁO VỀ TUÂN THỦ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI [9/2022]

Số 04-2022

Y đức đồng hành cùng uy tín và chất lượng

BẢN TIN SỐ 04: KHUYẾN CÁO VỀ TUÂN THỦ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI[9/2022]

 

CÁC GIẢI PHÁP CHUNG TẠI BỆNH VIỆN THEO KHUYẾN CÁO

Đại dịch COVID-19 xuất hiện từ năm 2019 đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng trên thế giới và Việt Nam. Cho đến nay, đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, luôn có nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã nhận định dịch COVID-19 chưa chấm dứt, vắc xin vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát dịch COVID-19.

Để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, bệnh viện luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ thông điệp 2K (Khẩu trang- Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch của Bộ Y tế.

CÁC NỘI DUNG TUÂN THỦ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

2. Để nâng cao ý thức và tăng tỉ lệ tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế, bệnh viện đã tổ chức phát động phong trào vệ sinh tay vào ngày 5/5/2022. NVYT thực hiện vệ sinh tay theo 5 thời điểm của Who.

3. Tổ chức phân luồng, sàng lọc, cách ly, kiểm soát người bệnh nghi nhiễm COVID -19.

4. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đúng quy định.

5. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tất cả các bề mặt tại các khoa, phòng, trung tâm.

6. Xử lý dụng cụ, đồ vải, chất thải nhiễm/ nghi nhiễm COVID -19 đúng quy định.

Giám đốc BV – Trưởng ban ATYT

Đã ký

Nguyễn Trọng Thiện

Lãnh đạo đơn vị ban hành bản tin
(ký và ghi rõ họ và tên)

Đã ký

Nguyễn Xuân Trường