THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

        Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của bệnh viện năm 2022-2023.Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu nói trên, bệnh viện kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tham gia gửi báo giá. Các gói thầu bao gồm:

1/ Gói thầu 1: Gói văn phòng phẩm gồm 39 danh mục
Link tải file pdf 

2/ Gói thầu 2: Gói vật tư tiêu hao gồm 63 danh mục
Link tải file pdf 

3/ Gói thầu 3: Gói in ấn chỉ chuyên môn gồm 64 danh mục 
Link tải file pdf 

4/ Gói thầu 4: Gói may đồ vải dùng cho chuyên môn gồm 18 danh mục
Link tải file pdf 

5/ Gói thầu 5: Gói may trang phục cán bộ viên chức năm 2022 gồm 09 danh mục
Link tải file pdf  

6/ Gói thầu 6: Gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện.
Link tải file pdf