THƯ MỜI BÁO GIÁ(Về việc cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2022-2023)

THƯ MỜI BÁO GIÁ
(Về việc cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2022-2023)

          Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2022-2023 tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nói trên, bệnh viện kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa bồi dưỡng  độc hại bằng hiện vật năm 2022-2023 (theo danh mục đính kèm).

          Đề nghị các công ty chào giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ tại đơn vị sử dụng.

          Bảng báo giá gửi về: Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện C Đà Nẵng

          Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

          Điện thoại: 0236.3821480

          Thời gian nhận báo giá: Trước16h00 ngày 12/8/2022.

Link tải file Danh mục đính kèm(file doc)