THƯ MỜI BÁO GIÁ: Thư mời 1063/TM-BVC ngày 15 tháng 7 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ số 1063/TM-BVC ngày 15 tháng 7 năm 2022 Về việc cung cấp báo giá sửa chữa và thay thế linh kiện thang máy 3 tầng khu nhà số 4
Link tải file: TM 1063-TM.BVC