THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ III: Phục hồi chức năng cơ bản

Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo chiêu sinh Khoá III: Phục hồi chức năng cơ bản

Thông báo số 633/BVC-ĐTCĐT ngày 25 tháng 4 năm 2022 về việc chiêu sinh Khoá III: Phục hồi chức năng cơ bản.