Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua một số thiết bị y tế bằng nguồn vốn phục hồi kinh tế của Chính phủ

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua một số thiết bị y tế bằng nguồn vốn phục hồi kinh tế của Chính phủ (Danh sách đính kèm)

Kính mời các đơn vị, tổ chức cá nhân có năng lực quy định theo pháp luật báo giá trước ngày 31/05/2022.
Mẫu báo giá đính kèm

Xin trân trọng cảm ơn