THÔNG BÁO: Về việc triển khai hộ chiếu vaccine tại Bệnh viện C Đà Nẵng

THÔNG BÁO
V/v triển khai hộ chiếu vaccine tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Để triển khai công tác Ký số các mũi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tiêm tại Bệnh viện C Đà Nẵng phục vụ cấp hộ chiếu Vaccine trong thời gian sắp đến, Bệnh viện C Đà Nẵng kính thông báo như sau:

1. Thời điểm hiện tại do hệ thống cấp hộ chiếu vaccine chưa đi vào hoạt động ổn định, do đó trong thời gian này Bệnh viện sẽ ưu tiên ký số cho những cá nhân có nhu cầu cấp thiết để phục vụ nhu cầu xuất ngoại. Những cá nhân nào có nhu cầu khẩn cần giải quyết về hộ chiếu vaccine xin điền thông tin yêu cầu vào form mẫu theo đường link bên dưới
https://docs.google.com/forms/d/1sqq754fKFVe_kpbd1Fj-v3Li1dMtmzs2iymIZa0MBZA/viewform?edit_requested=true

2. Hoặc nhắn thông tin về địa chỉ zalo số điện thoại 0905190085 

3. Thông tin cung cấp bao gồm:

           – Họ và tên/ Số điện thoại/CCCD/CMND

           – Thời gian dự kiến đi nước ngoài.

4. Sau khi hệ thống hoạt động ổn định, Bệnh viện sẽ tiến hành ký số hàng loạt cho tất cả các đối tượng tiêm chủng tại Bệnh viện.

      Trân trọng!