LỄ PHÁT ĐỘNG VỆ SINH TAY 2022 “Chỉ cần vài giây để bảo vệ sự sống – Hãy vệ sinh tay”

         Thực hiện theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức Lễ phát động vệ sinh tay 2022 với thông điệp “Chỉ cần vài giây để bảo vệ sự sống – Hãy vệ sinh tay”. Toàn thể các CBVC và người lao động của bệnh viện đã tham gia vào buổi lễ phát động với không khí sôi nổi và hào hứng.

Một số hình ảnh trong buổi lễ phát động vệ sinh tay năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

File Video