Quyết định số 557A ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH số 557A ngày 14/04/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua bổ sung VTTH để phục vụ cho công tác chuyên môn của Khoa Ngoại CTTK bằng nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file
QĐ số 577A ngày 14.4.2022 (file Word)
QĐ số 577A ngày 14.4.2022 (file PDF)