Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức nghe thời sự, tuyên truyền về tình hình trong nước và thế giới nổi bật

       Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ Bệnh viện về công tác giáo dục chính trị-tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chiều ngày 01/4/2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức buổi nghe thời sự, tuyên truyền về tình hình thế giới và trong nước nổi bật. Đông đảo cán bộ, đảng viên Bệnh viện đã tham dự.

       Đồng chí Thượng tướng, Phó giáo sư, Tiến sỹ Võ Tiến Trung-Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng đã trình bày về chiến sự giữa Nga và Ucraina, tình hình Đài Loan. Về tình hình trong nước đồng chí đã trình bày tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội đất nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của TP Đà Nẵng sau 25 năm trực thuộc Trung ương, những kết quả cơ bản trong phòng, chống COVID-19.

       Đồng chí Võ Tiến Trung đã trình bày súc tích, làm rõ một số nguyên nhân chiến sự giữa Nga và Ucraina, cũng như dự báo khả năng kết thúc chiến sự. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới. Việt Nam rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn. Đồng chí Võ Tiến Trung đề nghị mọi người tìm hiểu về chiến sự tại Ucraina bằng các nguồn thông tin chính thống, tránh thông tin một chiều, tránh làm xấu đi quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Nga và các nước có liên quan.

       Trong 25 năm xây dựng và phát triển, Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương bên cạnh nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 145/2003/QĐ-TTg công nhận thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I cấp quốc gia, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 về “xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, và mới đây là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là những dấu mốc lịch sử quan trọng, giúp thành phố có những động lực mới, nhanh chóng chuyển mình, phát huy tiềm năng, lợi thế để từng bước vươn lên giữ vai trò là đô thị trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đến nay, Đà Nẵng có quy mô và trình độ nền kinh tế thuộc nhóm phát triển của Việt Nam, kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt khoảng 9%/năm; GRDP bình quân đầu người hiện nay gấp hơn 15 lần so với năm 1997; không gian đô thị được mở rộng gấp hơn 3,5 lần so với thời điểm năm 1997. Bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố đã có nhiều chính sách đột phá mang tính nhân văn: Thành phố “5 không” từ năm 2000, Thành phố “3 có” từ năm 2008, Thành phố “4 an” từ năm 2016.

       Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có sự vào cuộc, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Kết quả đạt được là hết sức khả quan. Tuy nhiên cũng có một số hạn chế, trong đó có những sai phạm của cán bộ ngành y tế trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm…

       Qua buổi nghe thời sự, cán bộ, đảng viên của bệnh viện đã được cung cấp thêm nhiều thông tin chính thức, có ý nghĩa định hướng tư tưởng sâu sắc, góp phần ổn định, đóng góp vào sự phát triển của Bệnh viện, của Thành phố.