Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022”

       Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm-Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (ảnh chụp màn hình).

       Tại điểm cầu Trung tâm-Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương-có sự tham dự và chủtrì Hội nghị của GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương;GS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các Ủy viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ủy viên các Hội đồng của Ban.

       BSCKII Nguyễn Trọng Thiện-Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Trung dự trực tiếp tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

       Dự Hội nghị tại điểm cầu Bệnh viện C Đà Nẵng có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa Nội A.

       Năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội cũng như công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các Ban, Ngành và của các địa phương; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng cả hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Ban Bí thư giao quy định tại Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 02/01/2020.

Ban Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, Lãnh đạo các phòng chức năng, khoa Nội A dự khai mạc Hội nghị
tại điểm cầu Bệnh viện C Đà Nẵng.

       Năm 2021, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã được kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Ban, các Hội đồng thuộc Ban. Ban đã phối hợp với Bộ Y tế tham mưu, báo cáo Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư 03 Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ cấp cao tại 03 khu vực thuộc Bệnh viện Hữu Nghị (miền Bắc), Bệnh viện C Đà Nẵng (miền Trung) và Bệnh viện Thống Nhất (miền Nam).

       Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ phối hợp cùng Bộ Y tế và các cơ quan chức năng tổ chức đảm bảo y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị do Trung ương tổ chức cũng như phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội, các sự kiện trọng đại của đất nước.Do tình hình dịch, bệnh COVID-19, tỷ lệ khám kiểm tra sức khỏe định kỳ 02 lần/năm đối với cán bộ cấp cao không cao bằng năm 2020. Qua khám kiểm tra sức khỏe định kỳ đã sớm phát hiện những trường hợp bệnh lý ác tính, điều trị thành công.

       Các đơn vị trung ương được giao nhiệm vụ khám, chữa bệnh đối với cán bộ cấp cao được mở rộng (Viện Y học Cổ truyền, Khoa cán bộ cấp cao thuộc Bệnh viện 198-Bộ Công an). Các Bệnh viện Trung ương làm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm phòng COVID-19, chẩn đoán, điều trịbệnh cho cán bộ được phân công quản lý sức khỏe; tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ về cơ chế làm việc, cơ sở vật chất… Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, các miền đã phát huy được năng lực, trí tuệ của các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành trong việc chẩn đoán, điều trị cho cán bộ cấp cao.

       Hội nghị đã nghe các tham luận của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu Nghị, Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Các đồng chí Chủ trì Hội nghị ghi nhận những thành tích của đơn vị trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, đồng thời ghi nhận, xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc về cơ chế làm việc, về chế độ đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ. Đặc biệt, vấn đề thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ cũng là khó khăn của cơ quan Bảo hiểm Xã hội, cần có cơ chế tháo gỡ phù hợp.

       Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và đánh giá cao kết quả công tác năm 2021, chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ làm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ. Năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Long yêu cầu hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động của các Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 20/8/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Cần cải thiện nhiều hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe dành cho cán bộ nói chung, quy trình chẩn đoán, điều trị COVID-19 nói riêng cho cán bộ cấp cao. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đề nghị Lãnh đạo các cấp hỗ trợ, đầu tư nâng cấp cho các Bệnh viện Trung ương làm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ, trước mắt là Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất để có điều kiện tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ cán bộ của Đảng, Nhà nước. Các địa phương, các bệnh viện làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cán bộ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý kịp thời những trường hợp cấp cứu, những tình trạng bệnh lý đơn giản, tránh việc chờ hội chẩn, xin ý kiến gây chậm trễ, ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Những trường hợp khó khăn, phức tạp cần thực hiện hội chẩn từ xa, hội chẩn với chuyên gia trong và ngoài nước, tăng cường hợp tác quốc tế. Ngoài ra cũng sẽ xem xét, đề nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

       Nhân dịp này Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương bàn giao cho Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất 03 xe cứu thương chuyên dụng hiện đại để phục vụ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Một số hình ảnh tại Lễ bàn giao xe cứu thương chuyên dụng cho các bệnh viện