Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi-Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Chiều ngày 11/01/2022, Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng toàn thể 168 đảng viên của Đảng bộ.

       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.

       Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động, Bệnh viện C Đà Nẵng vừa tích cực tham gia phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đảng ủy Bệnh viện tuân thủ chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị. Sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, nhất là đồng chí Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Bệnh viện đã giúp Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch đồng thời duy trì việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh tương đối tốt. Trong năm đã cử các đoàn tăng cường công tác điều trị COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh (100 người, 2 đợt) và Bình Dương (49 người), Bắc Giang (06 người), BV dã chiến Đà Nẵng (06 người), BV Phổi Đà Nẵng (03 người), hiện đang có nhân lực điều động tham gia chống dịch tại BV Phổi, BV dã chiến thành phố.Các đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều cá nhân được Bộ Y tế, chính quyền các địa phương tặng Bằng khen.

       Cán bộ cấp cao, cán bộ Lão thành cách mạng được chăm sóc, điều trị đúng quy định, đạt kết quả tốt.Việc kiểm tra, kết luận sức khỏe cán bộ cấp cao được thực hiện nghiêm túc.Bệnh viện phối hợp cùng các Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh/thành phố kết luận hồ sơ cán bộ được khám tại các địa phương, tổng hợp báo cáo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW theo quy định.

       Về hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa TW II: Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng không đến khám khi có giấy mời; nhiều phiên giám định định kỳ phải hoãn. Trong năm  đã tổ chức nghiêm túc 04 phiên giám định, không để hồ sơ tồn đọng. Việc khám, kết luận của Hội đồng khoa học, chính xác, không có khiếu kiện của đối tượng.

       Đảng bộ Bệnh viện nghiêm túc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 100% đảng viên với hình thức phù hợp. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghe thông tin thời sự, định hướng công tác tư tưởng trong đơn vị được thực hiện thường xuyên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sau khi học tập chuyên đề toàn khóa-chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% đảng viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Thường xuyên đánh giá việc thực hiện, các đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ thể hiện sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, triển khai thực hiện các kỹ thuật chuyên môn. Các chi bộ vinh danh 11 tấm gương điển hình, Đảng ủy xét chọn, giới thiệu một đồng chí, đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng thành tích giai đoạn 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, có một đợt sinh hoạt chuyên đề về học tập truyền thống cách mạng trong toàn Đảng bộ. Tiến hành đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 17/12/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy. Triển khai thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng, về công tác cán bộ nói chung. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK. Đã có nhiều cố gắng hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát.

       Đảng uỷ, Ban Giám đốc thường xuyên sâu sát, đôn đốc các hoạt động của đoàn thể. Các đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu vùng xa. Công đoàn cơ sở bệnh viện được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Cờ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đoàn cơ sở bệnh viện đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc dẫn đầu, Hội Cựu chiến binh bệnh viện-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thiện-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác
năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

       Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021, 162 đảng viên được đánh giá Hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 32 đảng viên được xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; 02 chi bộ được xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.Bệnh viện được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng trong năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tập thể bệnh viện. Về công tác xây dựng Đảng, Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đề nghị Đảng bộ Bệnh viện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận… của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ; làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát” và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề…

       Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Đảng bộ Bệnh viện thống nhất tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khám, chữa bệnh Bộ Y tế giao; đẩy mạnh triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật cao. Duy trì hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Chăm sóc, khám và điều trị Cán bộ khu vực miền Trung -Tây Nguyên”. Tiếp tục hoàn thành tốt công tác bảo vệ sức khỏe cho cán bộ cấp cao theo hướng dẫn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW.

       Về công tác xây dựng Đảng: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 49-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị quán triệt và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quan tâm công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK và Chương trình số 14-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của Bệnh viện, các chương trình Thành phố “4 An”, “5 Không”, “3 Có”; thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội Đoàn thanh niên, Đại hội Hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi-Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho
hai tập thể đạt danh hiệu Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

       Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.