QUYẾT ĐỊNH 1692/QĐ-BV VÀ QUYẾT ĐỊNH 1693/QĐ-BV

QUYẾT ĐỊNH 1692/QĐ-BV ngày 28 tháng 12 năm 2021Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua linh kiện sửa chữa cho Máy siêu âm X300, hãng Siemens bằng Nguồn Qũy Phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2021 của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QUYẾT ĐỊNH 1692

 

QUYẾT ĐỊNH 1693/QĐ-BV ngày 28 tháng 12 năm 2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2021 bằng Nguồn Qũy Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QUYẾT ĐỊNH 1693