Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Trương Thị Mai đến thăm cán bộ lão thành cách mạng của Đảng và Nhà nước đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Sáng ngày 29/12/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Trương Thị Mai đến thăm cán bộ lão thành cách mạng của Đảng và Nhà nước đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Tháp tùng đoàn đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành Ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Nước và Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cán bộ lão thành cách mạng của Đảng và Nhà nước đang điều trị tại khoa Nội A- Bệnh viện C Đà Nẵng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự trân trọng với những đóng góp, hy sinh của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng với sự nghiệp cách mạng.

Sau khi thăm cán bộ lão thành cách mạng đang điều trị tại khoa Nội A- Bệnh viện C Đà Nẵng, Chủ tịch Nước và Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương đã chỉ đạo và động viên tập thể lãnh đạo, y bác sĩ của Bệnh viện, nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của cán bộ, y bác sĩ nói chung trên tuyến đầu chống dịch Covid – 19. Đây là nhiệm vụ hết sức cao cả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong nỗ lực chung đó, Bệnh viện C Đà Nẵng đã điều động 181 lượt cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, điều trị người bệnh nhiễm COVID-19 tại các tỉnh Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Nước và Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương chúc mừng và biểu dương những thành tích của Bệnh viện C Đà Nẵng trong những năm qua và tin tưởng Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tập thể lãnh đạo, y bác sỹ Bệnh viện phải luôn thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị quyết 20 – NQ/TW ngày 25/10/2017 về đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung và cao cấp khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Chủ tịch Nước và Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương chỉ đạo tập thể lãnh đạo, y bác sỹ của Bệnh viện thực hiện đúng theo Quy định số 121-QĐ/TW ngày 25/01/2018 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ chính trị và Ban Bí thư quản lý và không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng hiệu quả ngày càng cao việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước và Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương gửi lời chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, bác sỹ, nhân viên của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Trương Thị Mai thăm bệnh nhân Cán bộ lão thành cách mạng điều trị tại khoa Nội A- Bệnh viện C Đà Nẵng

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng