Mời Thầu

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm một số hóa chất xét nghiệm; vật tư tiêu hao như sau:

1- Test nhanh phát hiện kháng nguyên( Ag) COVID-19 số lượng 4.000 test

2- Khẩu trang có nẹp mũi không vô trùng 03 lớp; số lượng : 400.000 cái

3- Khẩu trang có nẹp mũi vô trùng 03 lớp; số lượng : 40.000 cái

4- Găng tay không vô trùng các cỡ; số lượng 400.000 đôi

5- Găng tay vô trùng các cỡ; số lượng 30.000 đôi

Các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và có nhu cầu cung ứng xin báo giá về  địa chỉ:

  – Phòng Vât tư thiết bi y tế Bệnh viện C Đà Nẵng; số 122 Hải Phòng, TP Đà Nẵng

  – Số điện thoại liên lạc: 0913.453565

  Chú ý: báo giá theo mẫu thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020. Hạn cuối 17h00 ngày 12 tháng 5 năm 2021. Hiệu lực của báo giá đề nghị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021