Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, Hóa chất, Vật tư tiêu hao và Y dụng cụ của phòng Vật tư – Thiết bị Y tế Bệnh viện C Đà Nẵng

1/ Quyết định số 1516/QĐ-BVC (ngày 09 tháng 11 năm 2020): Mua Máy tách chiết DNA/RNA tự động 12 vị trí phục vụ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị cho Bệnh viện C Đà nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Link tải Quyết định số 1516/QĐ-BVC (file PDF)

     

2/ Quyết định số 1618/QĐ-BVC (ngày 01 tháng 12 năm 2020): Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2020 bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải Quyết định số 1618/QĐ-BVC (file PDF)

 

3/ Quyết định 1733/QĐ-BVC (ngày 25 tháng 12 năm 2020): Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua trang thiết bị y tế bằng Nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2020 và Qũy Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải Quyết định số 1733/QĐ-BVC (file PDF)

 

4/ Quyết định 1739/QĐ-BVC (ngày 28 tháng 12 năm 2020): Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua 04 thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bằng nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020
Link tải Quyết định số 1739/QĐ-BVC (file PDF)

 

5/ Quyết định 1751/QĐ-BVC (ngày 28 tháng 12 năm 2020): Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 21 danh mục Hóa chất, Vật tư tiêu hao và Y dụng cụ phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 bằng nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải Quyết định số 1751/QĐ-BVC (file PDF)