DIỄN TẬP QUY TRÌNH PHẢN ỨNG NHANH XỬ LÝ SỰ CỐ MẤT AN NINH TRẬT TỰ TRONG BỆNH VIỆN

       Đảm bảo công tác theo dõi, giữ gìn an ninh trật tự trong Bệnh viện, Bệnh viện đã trang bị đầy đủ các camera đặt tất cả các vị trí trọng điểm để theo dõi, kiểm soát người ra vào, đi lại trong Bệnh viện. Bệnh viện đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ với đầy đủ số lượng người ở các vị trí cần bảo vệ, tần suất đi tuần, lực lượng bảo vệ được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ, được trang bị điện thoại luôn thường trực và can thiệp kịp thời các vụ việc hành hung gây rối trong Bệnh viện.

       Tăng cường công tác an ninh trật tự tại Bệnh viện hơn nữa để nhân viên y tế yên tâm điều trị cho người bệnh, người nhà và bệnh nhân luôn được an toàn, an tâm khi điều trị tại Bệnh viện. Quy trình phản ứng nhanh (CODE WHITE) được xây dựng phân thành 3 cấp độ với các tình huống giả định, nhằm khống chế vấn nạn bạo hành nhân viên y tế … Đội phản ứng nhanh đảm bảo an ninh trật tự trong Bệnh viện được thành lập, hàng năm được tổ chức diễn tập theo kịch bản với mục đích kiểm tra và nâng cao phản xạ cũng như kĩ năng xử lý tình huống của nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế trước các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra với các phương án xử lý cụ thể cho từng cấp độ, đặc biệt trong trường hợp nguy hiểm, CODE WHITE sẽ được kích hoạt và lập tức thông báo đến đường dây nóng Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhằm kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế.

Diễn tập tình huống giả định cấp độ 2 (video đính kèm).