BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Sáng ngày 19/10/2020 tại Hà Nội, Bộ Y tế long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần VII (2020-2025) với chủ đề: Đoàn kết – Kế thừa – Đổi mới và Phát triển vì sức khỏe Nhân dân. Tại Đại hội, Bệnh viện C Đà Nẵng là một trong 27 đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong toàn Ngành Y tế được tặng Cờ Thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020”.

         Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí nguyên Bộ trưởng; nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế; lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị liên quan; các đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội

         Tại Đại hội, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu: Trong 5 năm qua Bộ Y tế đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhiều sản phẩm mới, kỹ thuật mới, thiết thực, hiệu quả, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ tạo nên những thành công trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và của toàn ngành. Phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy, khơi gợi để từng cá nhân, đơn vị phấn đấu luôn hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân giai đoạn 2015 – 2020. Đặc biệt, trong công cuộc chống dịch COVID-19 vừa qua, các chiến sĩ áo trắng đã tiếp tục thể hiện ý chí, không ngại khó khăn gian khổ, đứng vững ở tuyến đầu chống dịch, những tấm gương thầm lặng hy sinh trong nghề nghiệp để cùng cả nước kiểm soát tình hình dịch, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và được nhân dân tin tưởng, phối hợp tốt trong công tác phòng chống dịch.

GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội

         Trong 5 năm qua (2015 – 2020), triển khai phong trào thi đua yêu nước của Ngành Y tế, Bệnh viện C Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bộ Y tế về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung cao cấp của Đảng và Nhà nước tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; đảm bảo công tác khám sức khỏe đối với cán bộ cao cấp về chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII và khóa XIII; đảm bảo công tác y tế cho cán bộ cao cấp tại các hội nghị, sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng; nâng cao chất lượng công tác điều trị, chăm sóc đối với bệnh nhân, mỗi năm trung bình khám chữa bệnh ngoại trú cho trên 395.000 lượt và điều trị nội trú khoảng 20.000 lượt bệnh nhân, đã triển khai nhiều kỹ thuật mới và kỹ thuật cao để phục vụ người bệnh; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 95%. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã hoàn thành tốt công tác của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương II, công tác đào tạo với trung bình hàng năm có từ 4.500 – 5.000 sinh viên y khoa đến học thực hành; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 và chỉ đạo tuyến dưới; các đoàn thể cùng chính quyền đã tổ chức chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

         Với kết quả đạt được, trong giai đoạn 2015 -2020, Bệnh viện C Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2016), Cờ thi đua của Bộ Y tế (2015, 2016, 2019) và nhiều Bằng khen của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương. Tại Đại hội lần này, Bệnh viện vinh dự là một trong 27 đơn vị trong toàn Ngành Y tế được tặng thưởng Cờ Thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020”. Để giữ vững và phát huy các thành quả đạt được, tập thể Lãnh đạo Bệnh viện và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động hưởng ứng phát động thi đua của Ngành Y tế giai đoạn 2020 – 2025 là “Ngành Y tế sẽ tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, ý chí vượt khó vươn lên của toàn ngành để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực tích cực, mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20 và 21 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mới của giai đoạn 2020-2025 hướng tới phục vụ người dân ngày một tốt hơn, từng bước nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam xứng đáng với sự giao phó của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Cờ Thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020”