Khai trương Đơn vị Tim mạch can thiệp và phòng Hồi Tỉnh

Bệnh viện C Đà Nẵng khai trương đơn vị Tim Mạch can thiệp

Sáng ngày 09-01-2017 Bệnh viện C Đà Nẵng đã khai trương đưa vào hoạt động đơn vị Tim mạch can thiệp và Phòng Hồi Tỉnh thuộc khoa Phẫu Thuật gây mê Hồi sức