Hội nghị công tác Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Hội nghị công tác Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Ngày 09-9-2016 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Đến dự Hội nghị có Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Triệu Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; PGS.TS Lê Quang Cường thứ trưởng Bộ Y Tế Phó trưởng ban; GS TS Bùi Đức Phú, cùng lãnh đạo các Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ khu vực miền Trung -Tây Nguyên ….