Giới thiệu về Hội cựu chiến binh Bệnh viện

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 821 480

Ngày thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2007, gồm 42 đồng chí

I. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

Đã trải qua 02 nhiệm kỳ Đại hội:

Lần 1 Nhiệm kỳ 2007-2012

Số lượng hội viên:         42 đồng chí

Ban chấp hành:

Chủ tịch:           Đ/c Phạm Hữu Lộc       

Phó Chủ tịch:    Đ/c Đặng Đình Sửu

Ủy viên:            Đ/c Trần Công Vinh

Lần 2: Nhiệm kỳ 2012-2017

  Số lượng hội viên: 37 đồng chí

  Ban chấp hành:

Chủ tịch:           Đ/c Dương Xáng          

Phó Chủ tịch:    Đ/c Cao Chí Hiếu

Ủy viên:            Đ/c Trần Công Vinh

II. Chức năng nhiệm vụ:

– Hội Cựu chiến binh là một đoàn thể chính trị-xã hội, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng CSVN lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. Tổ chức cơ sở Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao ý thức chính trị, tích cực góp phần xây dựng các chương trình kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ quan đơn vị; gương mẫu chấp hành các quy tắc chế độ công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách người cán bộ, công nhân viên chức; chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất.

– Hội Cựu chiến binh Bệnh viện C Đà Nẵng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bệnh viện và trực thuộc Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan TP Đà Nẵng.

III. Thành tích:

* Tập thể:

– Đạt trong sạch vững mạnh liên tục từ năm 2007 – 2015

– 04 Bằng khen của Thành Hội Đà Nẵng

* Cá nhân:

– 01 Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

– 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

– 04 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam

– 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Khám chữa bệnh nhân đạo-từ thiện”

– 05 Bằng khen của Thành Hội Đà Nẵng

– Và nhiều Giấy khen các cấp

Một số hình ảnh