Hội thi tuyên truyền Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Hội thi tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá do Công Đoàn Y Tế Việt Nam tổ chức

Hội thi cấp khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức tại Bệnh Viện C Đà Nẵng sẽ tổ chức vào các ngày: 20,21,22 tháng 3 năm 2017

Các tài liệu kèm theo file đinh kèm