Trưởng phòng Tổ Chức Cán Bộ
Ths BS Đặng Văn Trí

Họ và tên Ths BS Đặng Văn Trí
Giới tính Nam
Năm sinh
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  Thạc sĩ
Đơn vị công tác
Chức vụ Trưởng phòng Tổ Chức Cán Bộ
Học vị
Lĩnh vực NCKH
Chuyên ngành