Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán
Trần Thị Anh Trinh

Lý lịch khoa học

Họ và tên Trần Thị Anh Trinh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1973
Quê quán TP Đà Nẵng
Nơi sinh Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính Kế toán
Đơn vị công tác Phòng Tài Chính Kế Toán
Chức vụ Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán
Chuyên ngành Tài chính Kế toán
Ngoại ngữ Anh văn B
Mobile 0905023043
Email ttanhtrinh@gmail.com