Phó Trưởng Khoa Tai Mũi Họng
Võ Nguyên Tín

Lý lịch khoa học

Họ và tên Võ Nguyên Tín
Giới tính Nam
Năm sinh  
Quê quán  
Nơi sinh  
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bác sỹ CKII
Đơn vị công tác Bệnh viện C Đà Nẵng
Chức vụ Phó Trưởng khoa TMH
Học vị  
Ngoại ngữ  
Mobile  
Email