Trưởng Khoa Nội A
Trần Xuân Tín

Lý lịch khoa học

Họ và tên Trần Xuân Tín
Giới tính Nam
Năm sinh 1968
Quê quán Duy An – Duy Xuyên – Quảng Nam
Nơi sinh Huyện K’Bang – tỉnh Gia Lai
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Đại học Y Huế
Đơn vị công tác Khoa Nội A – Bệnh viện C Đà Nẵng
Chức vụ Trưởng khoa Nội A, PGĐ TT ĐD – PHCN, PGĐ TT đột quỵ; Giám định viên – Uỷ viên Phân HĐ GĐYK TW II
Học vị Thạc sỹ y học
Lĩnh vực NC Thần kinh học
Ngoại ngữ Nga văn trình độ B, Anh văn trình độ C
Mobile 0903578678
Email xuantin68@gmail.com

 

Quá trình giảng dạy và công tác

– 06/1993 – 09/2002 Bác sỹ điều trị làm việc tại khoa Nội I và Nội IV, Bệnh viện C Đà Nẵng.
– 09/2002 – 12/2006 Công tác tại phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện C Đà Nẵng
11/2003 kiêm nhiệm Giám định viên Phân Hội đồng Giám định y khoa TW II Đà Nẵng,
01/2004 được bổ nhiệm Phó trưởng phòng KHTH,
01/2005 Phó trưởng phòng Quyền trưởng phòng KHTH,
09/2005 được bổ nhiệm Trưởng phòng KHTH.
– 01/2007 đến nay Trưởng khoa Nội A – Bệnh viện C Đà Nẵng
– 02/2007 đến nay được bổ nhiệm Ủy viên, Giám định viên chuyên ngành Nội Thần kinh kiêm nhiệm của Phân Hội đồng Giám định Y khoa TW II.
– 03/2008 đến nay: Phó giám đốc Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng (kiêm nhiệm)
– 03/2010 đến nay: Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng (kiêm nhiệm)

Các công trình khoa học

[1] Đề tài Khác: 1.Một số nhận xét về lâm sàng và hình ảnh học bệnh Xơ cứng rải rác. Đề tài tốt nghiệp Thạc sỹ Y học . Chủ nhiệm: Trần Xuân Tín. Năm: 2000

Các bài báo, báo cáo khoa học

[1] Bài báo: Thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn giám định tổn thương cơ thể do bệnh tật hệ Thần kinh . Tác giả: Trần Xuân Tín. . Năm: 2008 – 2010
[2] Bài báo: Khảo sát tình trạng táo bón của bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Nội A. 2009. Tác giả: Trần Xuân Tín. Tập san Hội nghị khoa học trẻ lần thứ IV và Hội nghị khoa học Điều dưỡng lần thứ I – 2009. Năm: 2009
[3] Bài báo: Đánh giá thể trạng người bệnh điều trị nội trú tại khoa Nội A – Bệnh viện C Đà Nẵng. 2009. Tác giả: Trần Xuân Tín. Tập san Hội nghị khoa học trẻ lần thứ IV và Hội nghị khoa học Điều dưỡng lần thứ I – 2009. Năm: 2009
[4] Tham luận: Một số nhận xét về tình hình bệnh tật ở bệnh nhân là đối tượng phục vụ của khoa Nội A – Bệnh viện C Đà nẵng. 2004 – 2006. Tác giả: Trần Xuân Tín. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học Bệnh viện C Đà Nẵng, tập X (2005 – 2006).. Năm: 2006

Khen thưởng

[1] Thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2010. Số: 06-QĐ/ BBVCSSKCB. Năm: 01/2011
[2] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. Số: 996/QĐ-UBND. Năm: 01/2011
[3] Thành tích trong công tác năm 2010. Số: 1176/ QĐ-KT. Năm: 12/2010
[4] Thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2009. Số: 5358/QĐ-BYT. Năm: 12/2010
[5] Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2009. Số: 50. Năm: 02/2010
[6] Thành tích công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2009. Số: 112/QĐ-BVCSSK. Năm: 01/2010
[7] Thành tích trong công tác năm 2009. Số: 1024/ QĐ-KT. Năm: 12/2009
[8] Thành tích trong công tác Giám định y khoa. Số: 450. Năm: 12/2008
[9] Thành tích trong công tác BVCSSK cán bộ năm 2007. Số: 09-QĐ/ BVCSSK. Năm: 02/2008
[10] Thành tích trong công tác năm 2007. Số: 92/KT. Năm: 01/2008
[11] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2001. Số: 752/KT. Năm: 2002