Trưởng Khoa Kiểm soát Nhiễm Khuẩn Nguyễn Xuân Trường

Lý lịch khoa học

Họ và tên Nguyễn Xuân Trường
Giới tính Nam
Năm sinh 1970
Quê quán Đức Phổ – Quảng Ngãi
Nơi sinh Hải Phòng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Y khoa
Đơn vị công tác Bệnh viện C Đà Nẵng
Chức vụ Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực NC Nội khoa
Ngoại ngữ Anh văn
Mobile 0982855355

Quá trình giảng dạy và công tác

– Từ 1997 đến nay: công tác tại bệnh viện C Đà Nẵng
– Chưa tham gia giảng dạy

Các công trình khoa học

[1] Đề tài Khác: Bước đầu đánh giá công tác kiểm soát nhiễm khuẩn ở một số khoa trọng điểm tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Trường

[2] Đề tài Khác: Đánh giá tình hình nhiễm khuẩn vết mổ tại khoa Ngoại – Bệnh viện C Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Trường

[3] Đề tài Khác: Nhận xét sự biểu lộ Protêin P53 ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Trường

[4] Đề tài Khác: Một số nhận xét về đặc điểm lâm sàng ở 100 bệnh nhân nội soi đại tràng tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Trường

[5] Đề tài Khác: Một số nhận xét về đặc điểm lâm sàng ở 100 bệnh nhân nội soi dạ dày tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Trường

Khen thưởng

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở . . Năm: 2009