Trưởng khoa CĐHA Ngô Hữu Thuận

Lý lịch khoa học

Họ và tên Ngô Hữu Thuận
Giới tính Nam
Năm sinh
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  Bác sĩ
Đơn vị công tác
Chức vụ  Phụ trách Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
Học vị
Lĩnh vực NCKH
Chuyên ngành