Phụ trách khoa Huyết Học-Truyền Máu Lê Khắc Trung Chỉnh

Lý lịch khoa học

Họ và tên Lê Khắc Trung Chỉnh
Giới tính Nam
Năm sinh  
Quê quán  
Nơi sinh  
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bác sĩ
Đơn vị công tác Bệnh viện C Đà Nẵng
Chức vụ Phụ trách Khoa Huyết Học-Truyền Máu
Ngoại ngữ Anh Văn
Mobile 0982268919
Email  

 

Các công trình khoa học

Đang cập nhật…