Phụ trách khoa Cấp Cứu Lê Văn Đương

Lý lịch khoa học

Họ và tên Lê Văn Đương
Giới tính Nam
Năm sinh
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  Y Khoa
Đơn vị công tác
Chức vụ
Học vị
Lĩnh vực NCKH
Chuyên ngành