Phó Trưởng Phòng CNTT
Đầu Xuân Đồng

Họ và tên Đầu Xuân Đồng
Giới tính Nam
Năm sinh 06/11/1968
Quê quán Đại Đồng – Đại Lộc – Quảng Nam
Nơi sinh Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tin học
Đơn vị công tác Phòng Công Nghệ Thông Tin
Chức vụ Phó trưởng phòng
Chuyên ngành CNTT
Ngoại ngữ Anh văn C
Mobile 0905140539
Email dongbvc@gmail.com