Phẫu thuật vi phẫu túi phình động mạch não giữa

 Bn Nữ, 58 tuổi, vào viện với lý do đau đầu, sụp mí mắt P, thăm khám: tỉnh, GCS:15 đ, đâu đầu nhiều trán P, mắt P, sụp mí mắt P, không kích thích, không yếu liệt, thị lực mắt 2 bên 10/10, thang điểm HUNT-HESS  2 điểm. Kết quả CTA: túi phình ĐM não giữa P. Phẫu thuật: Mở sọ kẹp túi phình bằng clip vi phẫu. Kết quả phẫu thuật rất tốt.

Hình ảnh ca phẫu thuật