Dâng hương Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sáng ngày 10/02/2017 (14/giêng/Đinh Dậu) Ban Giám Đốc, Lãnh đạo các Khoa, phòng và Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành dâng hương kỷ niệm 226 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ( 1720 – 1791)