ĐƯỜNG DÂY NÓNG  Bộ y tế: 1900 - 9095 | Trực lãnh đạo bệnh viện: 0942 017429

logo mobil

Thứ 6, 25/05/2018 
 9:07:38 AM

Thông tin thông báo

Hình ảnh bệnh viện

CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

              Chất thải y tế tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro lây nhiễm các mầm bệnh hoặc gây nguy hại cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng nếu không được quản lý đúng cách. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, ngành y tế là đơn vị làm phát sinh một khối lượng lớn chất thải nguy hại, gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. Để thực hiện các chủ trương của Nhà nước cũng như các qui định pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện cần được chú trọng và đầu tư đúng mức với mục tiêu đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.
              Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, công tác quản lý chất thải y tế được tổ chức, đầu tư trong những năm gần đây đem lại hiệu quả đáng kể trong việc góp phần bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo việc thực thi các qui định pháp luật.
              Đối với chất thải rắn, Bệnh viện đã ban hành qui trình quản lý từ khâu phân loại ngay tại nguồn phát sinh, tổ chức thu gom, vận chuyển, lưu giữ trong nội bộ bệnh viện và chuyển giao xử lý theo đúng các qui định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. Hệ thống xử lý nước thải lỏng đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh, hiệu quả xử lý nước thải đầu ra đạt Qui chuẩn Việt Nam, thực hiện các biện pháp xả thải theo qui định. Bên cạnh đó, công tác đánh giá quan trắc môi trường được thực hiện định kì theo đúng qui định tại Thông tư 31/2013/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế nhằm theo dõi hiện trạng môi trường và diễn biến chất lượng môi trường để kịp thời có những biện pháp điều chỉnh phù hợp.
Trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp quản lý chất thải một cách đồng bộ, hệ thống, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải với mục tiêu:
              - Thực hiện công tác quản lý chất thải y tế theo đúng qui định của Pháp luật.
              - Giảm thiểu phát sinh chất thải y tế.
              - Nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế.
Để thực hiện tốt các mục tiêu này, Bệnh viện C Đà Nẵng đã đề ra những giải pháp cụ thế như sau:
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu hệ thống tổ chức quản lý chất thải y tế tại bệnh viện. Thành lập Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, Ban quản lý chất thải bệnh viện bao gồm các thành viên là đại diện của các đơn vị chức năng liên quan đến công tác quản lý chất thải của bệnh viện. Nâng cao vai trò tổ chức quản lý, tham mưu cho Lãnh đạo bệnh viện về công tác quản lý chất thải y tế bằng cách qui định trách nhiệm cụ thể, phân công nhiệm vụ từng thành viên, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.
- Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện như: quản lý chất thải rắn, chất thải lỏng, môi trường không khí xung quanh theo đúng các qui định hiện hành. Lập các kế hoạch quản lý chất thải hàng năm, dự trù các phương án quản lý chât thải, đánh giá kết quả thực hiện. Thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu lượng chất thải y tế phát sinh như thu gom chất thải thông thường phục vụ mục đích tái chế theo đúng danh mục qui định, quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao chặt chẽ đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hạn chế thải bỏ, ưu tiên mua sắm trang thiết bị thân thiện với môi trường, ….
- Tăng cường huấn luyện, đào tạo tại chỗ về công tác quản lý chất thải y tế để nâng cao kiến thức, nhận thức của các đối tượng nhân viên trong bệnh viện, trong đó chú trọng hai nhóm đối tượng là: nhân viên y tế và nhân viên thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải. Các nội dung huấn luyện bao gồm các văn bản luật về quản lý chất thải, qui trình thực hành phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế trong nội bộ bệnh viện. Bên cạnh đó, luôn thực hiện đẩy mạnh công tác truyền thông về quản lý chất thải y tế để các qui định về an toàn quản lý chất thải được phổ biến đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách đến thăm … nhằm nâng cao nhận thức của mọi đối tượng.
- Tăng cường công tác giám sát quản lý chất thải y tế như giám sát tuân thủ các qui trình phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, chuyển giao chất thải, qui trình vận hành hệ thống xử lý chất thải lỏng … Kết quả giám sát được báo cáo định kì và có chế tài xử lý các trường hợp vi phạm các qui định về quản lý chất thải y tế của các đơn vị./.

Nguyễn Trọng Thiện - Giám Đốc Bệnh viện C Đà Nẵng

 


VĂN PHÒNG BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.821480 - 0236.832643 - 832644
Fax:  0236.820980
Email: benhviencdanang@gmail.combenhviencdn@gmail.com 

Kết nối với chúng tôi

facebooktwinyoutube

Sitemap

sitemap

Lượt truy cập

2320177
Hôm nay
Tổng
1249
2320177
6.32%
7.78%
16.28%
4.07%
0.10%
65.45%
Đang xem:53

Văn phòng trực tuyến

Khảo sát

Nhận xét về giao diện mới website

Search