ĐƯỜNG DÂY NÓNG  Bộ y tế: 1900 - 9095 | Trực lãnh đạo bệnh viện: 0942 017429

logo mobil

Thứ 5, 14/11/2019 
 10:05:51PM

Thông tin - Thông báo

Hình ảnh bệnh viện

Tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện

Số lượng tiêu chí áp dụng, kết quả đánh giá chung, điểm, số lượng tiêu chí theo các mức, tỷ lệ các mức:

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ 79/83 tiêu chí
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ 95,2%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA TIÊU CHÍ ÁP DỤNG 302
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA CÁC TIÊU CHÍ 3.82

Tỷ lệ các mức:

  Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 TS tiêu chí đạt
KẾT QUẢ CHUNG THEO CÁC MỨC VÀ TỶ LỆ ĐẠT:  
Số lượng tiêu chí 0 0 22 49 08 79
Tỷ lệ các mức đạt được (%) 0 0 27,85 62,02 10,13 100
PHẦN A. Hướng đến người bệnh (19TC)  
Số lượng tiêu chí 0 0 07 10 02 19
Tỷ lệ các mức đạt được (%) 0 0 36,9 52,6 10,5 100
PHẦN B. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện (14TC)  
Số lượng tiêu chí 0 0 02 11 01 14
Tỷ lệ các mức đạt được (%) 0 0 14,3 78,6 7,1 100
Phần C. Hoạt động chuyên môn (35TC)  
Số lượng tiêu chí 0 0 10 21 04 35
Tỷ lệ các mức đạt được (%) 0 0 28,57 60,00 11,43 100
PHẦN D. Hoạt động cải tiến chất lượng (11TC)  
Số lượng tiêu chí 0 0 03 07 01 11
Tỷ lệ các mức đạt được (%) 0 0 27,3 63,6 9,1 100

3. Số lượng tiêu chí không áp dụng; mã và tên tiêu chí; nêu rõ lý do không áp dụng

Có 01 tiêu chí D3.4 Bộ Y tế điều chỉnh không áp dụng chấm cho năm 2015.

Có 04 tiêu chí đặc thù chuyên khoa, thuộc Phần E (E1.1,E1.2,E1.3,E1.4). Lý do không áp dụng: Bệnh viện C Đà Nẵng không có khoa Sản và khoa Nhi.

TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

(Dựa trên tiêu chí đạt điểm cao và các hoạt động trọng tâm của bệnh viện)

So với năm 2014, Bệnh viện đã triển khai thêm được hoạt động cải tiến chất lượng đồng bộ (cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị đến việc chỉ dẫn, tiếp đón, hướng dẫn, giải quyết thắc mắc,...) và không còn tiêu chí tồn tại ở mức 1, mức 2. Trong năm, Bệnh viện đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của ngành; đảm bảo thực hiện đúng quy chế chuyên môn; đảm bảo quyền và lợi ích của người bệnh khi tham gia khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Bệnh viện được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp, có khuôn viên rộng rãi. Trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Kết quả hoạt động nâng cao chất lượng tại Bệnh viện trong năm 2015, cụ thể:

-          Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể: quy trình khám bệnh được rút ngắn, xóa bỏ được khâu xếp hàng chờ in đơn thuốc; các bảng chỉ dẫn được làm mới rõ ràng hơn; hệ thống lấy số và xếp hàng tự động, loa thông báo ở khu Khám bệnh và khu xét nghiệm; có bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn, giải đáp thắc mắc,... phần mềm (HIS) quản lý bệnh nhân dần được hoàn thiện và tiến tới quản lý nâng cao chất lượng bằng công nghệ thông tin.

-          Phòng chờ khám bệnh có đầy đủ ghế ngồi, phòng thoáng mát, có ti vi để bệnh nhân ngồi chờ xem. Các khoa lâm sàng có giường bệnh và khu khám bệnh bố trí 01 tủ trông giữ đồ cho người bệnh và người nhà người bệnh do điều dưỡng trưởng khoa đó phụ trách và quản lý.

-          Có triển khai, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện văn bản.

-          Hồ sơ bệnh án được trang bị bìa cứng, không còn tình trạng tẩy xóa thông tin, chữ viết rõ ràng, dễ đọc hơn, đầy đủ các thông tin theo quy định.   

-          Quy trình KSNK được xây dựng đầy đủ, nhân viên y tế tuân thủ thực hiện đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Có triển khai, đánh giá, giám sát tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện giám sát trọng điểm. Có theo dõi tình hình kháng thuốc.

-          Các hoạt động về giáo dục, tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh được triển khai đồng bộ ở các khoa lâm sàng; Tại khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện có phòng tư vấn và thực hiện tư vấn dinh dưỡng và chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh.

-          Cung ứng thuốc và vật tư tiêu hao kịp thời, đảm bảo chất lượng, không có người bệnh nội trú phải tự mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao.

-          Hoạt động khoa học định kỳ được triển khai 2 tuần/ lần. Nghiên cứu khoa học được triển khai có hiệu quả, một số đề tài đã áp dụng thực tiễn vào hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Trong năm có 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế.

-          Tất cả người bệnh được cung cấp mã số duy nhất trong quá trình khám và điều trị; không có tình trạng nhầm lẫn khi cung cấp các dịch vụ cho người bệnh.

-          Hệ thống quản lý chất lượng, các hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh được đẩy mạnh.

TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

(Xác định các vấn đề còn yếu kém liên quan đế chất lượng bệnh viện, dựa trên các tiêu chí có điểm thấp mức 1 và 2).

            Không còn tiêu chí ở mức 1, mức 2. Công tác quản lý chất lượng bệnh viện đã được quan tâm trong những năm gần đây nhưng vẫn là vấn đề mới nên chưa chủ động tìm tòi, tự đánh giá và đi vào chiều sâu của công tác cải tiến nâng cao chất lượng (đặc biệt là các khoa, phòng của Bệnh viện).

XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

(Dựa trên phân tích thực trạng chất lượng bệnh viện và đánh giá các tiêu chí) – Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết ngay trong 6 tháng tới – Các vấn đề khác ưu tiên giải quyết trong 1 năm, 2 năm tới

Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết ngay trong 6 tháng tới:

-        Cử cán bộ lãnh đạo bệnh viện, cán bộ lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng tham gia học tập nâng cao trình độ quản lý bệnh viện trong và ngoài nước (nếu có lớp do BYT tổ chức).

-        Lập kế hoạch mở lớp đào tạo quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng bệnh viện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và cán bộ trong hệ thống mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện.

-        Tăng cường triển khai, thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng ngay từ đầu năm, tăng cường công tác đánh giá, đo lường chất lượng.

-        Triển khai thực hiện cập nhật phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật.

-        Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng, trung tâm của Bệnh viện.

Các vấn đề khác ưu tiên giải quyết trong 1, 2 năm tới:

-        Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức và hoạt động quản lý chất lượng tại Bệnh viện (cơ cấu tổ chức, nhân lực, đào tạo, các văn bản nâng cao chất lượng,...)

-        Phấn đấu tăng trên 10% số tiêu chí đạt mức 3 lên mức 4.

-        Cập nhật phác đồ/ hướng dẫn điều trị các bệnh thường gặp theo mô hình bệnh tật tại Bệnh viện.

-        Đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị phục vụ người bệnh kịp thời.

-        Tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

-        Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đo lường, đánh giá chất lượng Bệnh viện.

GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

            Giải pháp:

-        Tăng cường công tác đào tạo về quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng bệnh viện cho cán bộ quản lý, cán bộ trong mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện.

-        Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn cho người bệnh theo mẫu thống nhất.

-        Đẩy mạnh hoạt động hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.

-        Đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai Đề án, Kế hoạch nâng cao chất lượng tại các khoa, phòng, trung tâm của Bệnh viện.

Lộ trình:

Năm 2016:

Lập kế hoạch, duy trì triển khai, thực hiện công tác cải tiến chất lượng bệnh viện.

Mở lớp đào tạo về quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng bệnh viện cho toàn bộ cán bộ trong hệ thống mạng lưới quản lý chất lượng.

Xây dựng các chỉ số chất lượng, tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện đo lường, đánh giá các hoạt động cải tiến chất lượng.

Tăng cường thực hiện và áp dụng các nghiên cứu khoa học để nâng cao hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn trong điều trị cho người bệnh. Khuyến khích các hoạt động báo cáo sai sót, sự cố và sai sót, sự cố gần xảy ra.

            Năm 2017 - 2018:

            Đánh giá hiệu quả và áp dụng các tiêu chuẩn, chỉ số chất lượng.

            Tiếp tục cải thiện các tiêu chí để đạt mức độ cao hơn. Phấn đấu toàn bộ các tiêu chí đạt mức 4 và mức 5 chiếm 30% đến 40%.

Nghiên cứu một số mô hình quản lý chất lượng và đăng ký chứng nhận chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập.

KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

            Hiện trạng, Bệnh viện đang đạt: mức khá về chất lượng (đạt mức trung bình: 3,82), trong tổng số 79 tiêu chí, không còn tiêu chí ở mức 1, mức 2; 22 tiêu chí đạt mức 3 (27,85%), 49 tiêu chí đạt mức 4 (62,02%), 08 tiêu chí đạt mức 5 (10,13%). Các hoạt động cải tiến chất lượng được triển khai đồng bộ tại các khoa, phòng, trung tâm của Bệnh viện; công tác chỉ dẫn, đón tiếp, giải đáp thắc mắc,... được tăng cường triển khai đã đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện.  Công tác triển khai xây dựng, thực hiện các Đề án, kế hoạch cải tiến chất lượng được triển khai đầy đủ tại các khoa, phòng, trung tâm của Bệnh viện,... Tuy nhiên, việc triển khai cải tiến chất lượng chưa đi vào chiều sâu chất lượng, mà mới chỉ mang tính chất khởi đầu của việc triển khai, thực hiện nên kết quả chưa được như mong đợi. Trong năm tới, Bệnh viện sẽ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các hoạt động này.

            Cam kết: tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện, song Bệnh viện đã xác định rõ đây là lĩnh vực rất quan trọng cần tập trung hơn nữa trong thời gian đến, cụ thể phải đẩy mạnh các hoạt động để cải thiện nâng cao chất lượng ngày càng mang lại hiệu quả hơn và thiết thực phục vụ người bệnh để luôn đáp ứng được sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh.

 

Đà Nẵng, ngày 15  tháng 11 năm 2015

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(đã ký)

VĂN PHÒNG BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.821480 - 02363.832643 - 832644
Fax:  02363.820980
Email: benhviencdanang@gmail.combenhviencdn@gmail.com 

Kết nối với chúng tôi

facebooktwinyoutube

Sitemap

sitemap

Lượt truy cập

3412497
Hôm nay
Tổng
704
3412497
4.71%
8.37%
17.28%
3.30%
0.12%
66.23%
Đang xem:35

Văn phòng trực tuyến

Bieu Tuong Web

Khảo sát ý kiến khách hàng

Nhận xét về kết quả phục vụ người bệnh

Search