ĐƯỜNG DÂY NÓNG  Bộ y tế: 1900 - 9095 | Trực lãnh đạo bệnh viện: 0942 017429

logo mobil

Thứ 5, 14/11/2019 
 10:03:53PM

LichHen

HoiDap

 

Thông tin - Thông báo

Hình ảnh bệnh viện

Bảng tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 2017

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH 

a. Tên bệnh viện: BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
b. Địa chỉ: 122 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
c. Tuyến: Trung ương
d. Hạng: I
e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: Nguyễn Trọng Thiện
f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: Trần Thị Hiền
g. Điện thoại liên hệ: 0914312018
h. Địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 79/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 95.2%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 309 ĐIỂM
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.92 ĐIỂM

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 00 00 15 56 8 79
6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%): 0.0 0.0 18,99 70,89 10,13 100%

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 79/83 TIÊU CHÍ 2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 95.2% 3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 309 ĐIỂM 4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.92 ĐIỂM

Bảng chấm điểm chi tiết 

 

 

VĂN PHÒNG BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.821480 - 02363.832643 - 832644
Fax:  02363.820980
Email: benhviencdanang@gmail.combenhviencdn@gmail.com 

Kết nối với chúng tôi

facebooktwinyoutube

Sitemap

sitemap

Lượt truy cập

3412496
Hôm nay
Tổng
703
3412496
4.71%
8.37%
17.28%
3.30%
0.12%
66.23%
Đang xem:47

Văn phòng trực tuyến

Bieu Tuong Web

Khảo sát ý kiến khách hàng

Nhận xét về kết quả phục vụ người bệnh

Search