Skip to content
Thông tin thông báo
21.07.14
Hoạt động nổi bật
There are no translations available.THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG 5 NĂM (2009-2013) BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG, CÁC SINH HOẠT CỦA CÁC KHÓA HỌC ..

.:Đọc thêm...

Office Online
For Member Only

Mã NV
Mật khẩu
 
 
Liên kết website
Anti-infective department PDF Print E-mail
Tuesday, 25 August 2015 03:11

KHOA KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẨN

Được thành lập vào ngày 15/6/1999 theo quyết định số 1999/QĐ-BYT 

Bao gồm: 14 CBVC trong đó:

     -Thạc sĩ: 01

     -Điều Dưỡng: CN(01), CĐ(01),TC(02)

Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ: đang cập nhật

Lãnh đạo khoa hiện tại:

Trưởng khoa:  Ths BS Nguyễn Xuân Trường 

Điều dưỡng trưởng: CN ĐD Lê Thị Năm 

GIỚI THIỆU CHUNG:

    Ở các nước phát triển, công tác chống nhiễm khuẩn đã được quan tâm từ rất lâu. Tại Việt Nam trước đây thực hành chống nhiễm khuẩn cũng đã có nhưng chưa thực sự hệ thống hóa lại thành một lĩnh vực có tính chất chuyên môn, mà nằm tản mát trong một số qui chế chuyên môn.

Cho đến năm 1997 Bộ Y tế chính thức đưa qui chế chống nhiễm khuẩn vào trong qui chế bệnh viện và xây dựng khoa Chống nhiễm khuẩn trong hệ thống tổ chức của bệnh viện, từ đó thực hành chống nhiễm khuẩn bệnh viện mới thực sự được các bệnh viện quan tâm.

Khoa Chống nhiễm khuẩn bệnh viện C Đà Nẵng đã dược thành lập theo Quyết định số 1998/1999/QĐ-BYT ngày 6 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế và hoạt động theo qui chế bệnh viện mới.

Khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện C thành lập trên cơ sở bộ phận Vệ sinh ngoại cảnh, bộ phận Giặt của Phòng Hành chính quản trị và bộ phận Tiệt trùng khử khuẩn của Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức.

BSCKI. Vũ Hồng Khanh đã được phân công giữ chức vụ trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn từ năm 1999 đến tháng 3 năm 2008 nghỉ hưu theo chế độ hiện hành. Từ tháng 3/2008 đến nay, ThS.BS. Nguyễn Xuân Trường giao nhiệm vụ Phó trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn.

Khoa Chống nhiễm khuẩn đến nay được phân thành các tổ: Tổ Giặt là, Tổ hấp, Tổ vệ sinh môi trường và Tổ giám sát.

Khoa Chống nhiễm khuẩn có nhiệm vụ giặt là và cung cấp đồ vải sạch phục vụ bệnh nhân và công tác chuyên môn, tiệt trùng dụng cụ, vệ sinh ngoại cảnh và xử lý chất thải toàn viện. Tổ Giám sát chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá kĩ năng thực hành Chống nhiễm khuẩn, công tác Chống nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện. Khoa Chống nhiễm khuẩn bệnh viện C Đà Nẵng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác và chưa thực hiện đầy đủ các chức năng theo qui chế bệnh viện. Dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo bệnh viện, khoa Chống nhiễm khuẩn đang từng bước hòan thiện cơ cấu tổ chức cũng như xây dựng công tác theo đúng qui chế Chống nhiễm khuẩn của Bộ Y tế.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, tập thể khoa Chống nhiễm khuẩn còn tham gia Công tác nghiên cứu khoa học để phục vụ cho công tác của khoa.

Đề tài nghiên cứu đang thực hiện: “ Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ở bệnh nhân đặt Sonde tiểu” – ThS.BS. Nguyễn Xuân Trường thực hiện từ tháng 1/2008 đến 12/2008.

Sáng kiến cải tiến “Tiết kiệm vật tư tiêu hao (điện, nước, hóa chất, xà phòng) trong công tác giặt là và vận hành máy giặt” – Lê Thị Hải thực hiện từ tháng 1/2008 đến 12/2008.

Tập thể khoa luôn tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động do Bệnh viện và Bộ Y tế tổ chức như: hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, các. Đặc biệt, phong trào học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được tập thể cán bộ nhân viên khoa tích cực huởng ứng.

Tổ chức nhân sự:

Image

PTK. Chống nhiễm khuẩn

 

 

 

 

Hotline

Đường dây nóng:

+Bộ Y Tế:                          1900-9095

+Trực lãnh đạo bệnh viện:   0942 017429

Hospital Image Gallery